Inloggen (voor medewerkers)
Ben je een medewerker van een ploeg, log dan hieronder in met je Rijksregisternummer en je paswoord. Hiermee kan je je persoonlijke gegevens aanvullen en krijg je eveneens toegang tot de extra pagina's van Altsien.
Uw Rijksregisternummer . . - .
Je rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers en moet een van volgende formaten hebben:
NN.NN.NN-NNN.NN of NNNNNNNNNNN

Heeft u geen E-id en werd er automatisch een RRN aangemaakt met een enkel laatste cijfer, probeer dan ook met een extra 0 voor dit nummer als u niet kan inloggen. Bv. 10.10.10-998.4 wordt dan 10.10.10-998.04
Paswoord

Opgepast: het paswoord is hoofdlettergevoelig.
De website voor medewerkers voor 2020 is niet langer actief.